Przyroda Górek

P1240458 kadr maly

Górki Czechowskie to wciąż najbogatsza w mieście ostoja przyrody i naturalnego krajobrazu. Pomimo wieloletnich zaniedbań często przywoływana degradacja walorów przyrodniczych nie jest ani daleko idąca ani nieodwracalna. O różnorodności biologicznej Górek świadczą:

  • 75-90 gatunków ptaków
  • co najmniej 36 gatunków motyli, w tym rzadkie i zagrożone
  • chronione unijnymi dyrektywami murawy kserotermiczne
  • rzadkie gatunki roślin i owadów
  • duża populacja zagrożonego wyginięciem chomika europejskiego (najwięcej na terenie przeznaczonym pod bloki)
  • 160 gatunków roślin leczniczych i aromatycznych
  • sąsiedztwo różnorodnych typów półnaturalnych siedlisk leśnych, łąkowych, stepowych i zaroślowych, suchych i okresowo wilgotnych, cienio- i światłolubnych

Fragmentacja siedlisk, która będzie efektem jakichkolwiek planowanych inwestycji, wypromuje gatunki ptaków przystosowane do życia w mieście, czyli synurbijne. W kontekście tego bardzo ważna jest ochrona każdego, nawet półnaturalnego siedliska.

– fragment raportu z inwentaryzacji przeprowadzonej w 2018 przez zespół pod kierunkiem prof. Mariana Harasimiuka (dostępne na lublin.eu)

Ratowanie przez betonowanie?

„Postępująca degradacja” przyrody Górek to po prostu rozrost niepożądanej roślinności. Jej skutki są w dużym stopniu odwracalne poprzez sporadyczne koszenie i przycinkę. Doświadczenia w czynnej ochronie muraw kserotermicznych są bogate również na Lubelszczyźnie, gdzie z sukcesem przywracany jest właściwy dla tego siedliska charakter zboczy w dolinach Bugu i Wisły. Nieodwracalne są za to skutki zasypywania wąwozów związane z prowadzonymi w sąsiedztwie budowami. Proponowanie kolejnej wielkiej budowy i zabrania 1/3 terenu pod bloki nie jest żadnym ratunkiem.

Siłą tego ekosystemu jest jego rozległość i zwartość oraz mała presja ludzi. Przyroda to nie tort. Zabudowa większości wzgórz, fragmentacja terenu oraz wieloletnia presja prac budowlanych zmieniłyby warunki na tyle, że to bogactwo nie będzie miało szansy przetrwać z powodu zmniejszenia dostępnych areałów, zubożenia bazy żywieniowej, zwiększenia penetracji.

 

Chomik Europejski, Czerwończyk Nieparek
Konsultacja: Dzięcioł Duży, Ślimak Winniczek


 

Materiały nt. przyrody Górek:

  • Diaporama „ku przestrodze” z pięknymi (przyroda, krajobrazy) i niepokojącymi (dewastacja) zdjęciami Górek Czechowskich ze śpiewem ptaków nagranym 4 czerwca 2016 (Noc Kultury), godz. 03.30.
  • Landart Jarosława Koziary na Górkach Czechowskich. Mieszkańcy zaprosili do współpracy artystę w reakcji na „czarny pijar” nt. Górek Czechowskich – że jest to śmietnisko, pustynia, nieużytek (więc tylko deweloper może je uratować): „Żeby zabierać głos w takiej sprawie, to warto z tym miejscem się zapoznać o każdej porze roku, do czego niniejszym zapraszam”