Petycja i List otwarty

petycje.online

Zapraszamy do podpisania petycji Ochrona Górek Czechowskich w Lublinie na Petycjeonline.com

Petycja została opublikowana 16 lutego 2016. Zawiera pierwsze opisy wartości Górek i diagnozy problemu. Wiele można doczytać w opiniach osób podpisujących. Do 25 marca 2019 podpisało ją 2 546 ludzi.

Zapraszamy do zapoznania się z Otwarty listem protestacyjnym w sprawie referendum o losie Górek Czechowskich w Lublinie na Petycjeonline.com

List został opublikowany 16 stycznia 2019. W momencie publikacji był on podpisany przez 198 osób. Razem z 6 autorami = 204 ludzi. Do 25 marca 2019 podpisało go online 264 ludzi. Razem 468. Główne tezy pozostają aktualne a pytania bez odpowiedzi.

Medialne wypowiedzi Właściciela Górek, iż będzie „zachęcał do głosowania na tak” w referendum jest przecież wielkim eufemizmem. Będzie on po prostu – i już to robi – reklamował swój produkt. W ten sposób referendum o losie Górek Czechowskich, którego koszt szacowany jest na 350-500 tys. (z pieniędzy podatników), stanie się kampanią reklamową zmonopolizowaną przez jeden komercyjny podmiot.

Kto w stopniu porównywalnym do możliwości Dewelopera będzie „zachęcał do głosowania na nie”? Kto wyjaśni 350 000 Mieszkańców i Mieszkanek Lublina, jakie korzyści przyniesie im zachowanie Górek Czechowskich w maksymalnym stopniu jako publicznego terenu zieleni? Kto przedstawi alternatywne scenariusze? Kto nagłośni planistyczną historię tego terenu i przypomni, dlaczego Górki są chronione przed urbanizacją w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina z 2000 r. ? Kto sfinansuje w prasie całostronicowe cytaty ze Studium i wizualizacje ukazujące, jak realnie może wyglądać zabudowanie 30% Górek blokami? Kto wynajmie firmy PR-owe do popularyzacji tych treści w mediach społecznościowych?

 

Ślimak Winniczek