Zrzutka na obronę Górek

Wesprzyj!

Zrzutkę prowadzi Towarzystwo dla Natury i Człowieka na zrzutka.pl:

Zbiórka na koszty kampanii na rzecz obrony przed zabudową 105 ha dawnego poligonu tzw. Górek Czechowskich w Lublinie. Trwa walka o zachowanie najważniejszego przyrodniczo fragmentu Lublina. Dorzucisz się do kosztów kampanii w obronie Górek?

Firma deweloperska TBV forsuje zabudowę czterech z sześciu wzgórz (ok 30 ha) osiedlami bloków na kilkanaście tysięcy osób.

My, wraz z gronem społeczników, walczymy o zachowanie ich bez zabudowy, jako wielki naturalistyczny park, płuca miasta, korytarz napowietrzający i dom dla dziesiątek zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Deweloper ma środki na billboardy i agresywną kampanię w wykonaniu agencji reklamowych. My mamy tylko wsparcie osób, którym zależy na Zielonych Górkach

Dorzucisz się do kosztów kampanii w obronie Górek? Decyzje zapadną najpewniej w najbliższych miesiącach. Trwa procedura zmiany studium przestrzennego, na wiosnę zapowiedziano miejskie referendum w tej sprawie.

Dlaczego walczymy o Górki?

Górki Czechowskie to ok. 105 ha niezabudowanego terenu, pozostałego po dawnym poligonie w lubelskiej dzielnicy Czechów. Lessowe wąwozy, suche doliny i wysoczyzny to siedlisko ok. 60 gatunków ptaków, wielu rzadkich motyli i innych bezkręgowców, dziesiątków rzadkich roślin. Zachowały się tam duże płaty muraw kserotermicznych, rzadkiego zbiorowiska, które w innych miejscach występowania objęte jest ochroną rezerwatową. Górki są też ważnym siedliskiem zagrożonego wyginięciem chomika europejskiego. Mają duże znaczenie dla przewietrzania miasta i jakości życia w sąsiednich dzielnicach. Ich wartość przyrodnicza, krajobrazowa i rekreacyjna tkwi właśnie w zwartości i rozległości. Wtłoczenie blokowiska na „tylko 30 hektarów” całkowicie zniweczy te walory, a zieleń zostanie zamknięta w wąskiej przestrzeni między blokowiskami.

Od lat 50-tych XX wieku obszar ten był wskazywany w planach miejskich ogólnomiejski park. Wciąż obowiązujące Studium Zagospodarowania Przestrzennego przeznacza uznaje go za teren zielony chroniony przed urbanizacją jako strategiczny obszar ekologiczno-rekreacyjny dla północnego Lublina.

Te 105 ha zostało w roku 2000 kupione przez prywatnego inwestora za 12 mln złotych jako tereny zielone. Według zleconej przez nas ekspertyzy biegłego wyceny nieruchomości wartość samych tylko 30 hektarów po przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową przekroczy 100 mln zł.

Co chcemy zrobić?

Gromadzimy fundusze na skromną w środkach kampanię: oprawę happeningów, ulotki i plakaty informacyjne, działania w mediach społecznościowych. Działania te oparte są głównie o społeczną, wolontariacką pracę. Dorzuć się drobną wpłatą i dołącz do nas.