Historia sprawy

49 20160519_081212 kadr

Lubelskie Górki Czechowskie to teren powojskowy określany w miejskich planach jako zielony a w obowiązującym Studium jako „teren chroniony przed urbanizacją”. Mimo tego Miasto Lublin zrezygnowało z prawa jego pierwokupu na rzecz Echo Investment.

Właścicielowi nie udało się go wykorzystać, ale zmienił plan 30 ha pod zabudowę usługową, handlową, sportową itd. Potem sprzedał teren spółce TBV Investment. Część cennych przyrodniczo miejsc (wąwozy, Strzelnica), mimo obecności w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych, zostały zdewastowane przez okoliczne inwestycje drogowe. Nowy właściciel chce kolejnej zmiany planu w całości pod zabudowę mieszkalną. Promuje wizerunek Górek jako miejsca zaśmieconego, niebezpiecznego itd. Mieszkańcy bronią planu i zapisów Studium, z którym zresztą ten plan jest w sprzeczności. Chcą ocalić jak najwięcej Górek. Wywierają presję.

Władze idą na rękę deweloperowi – przygotowują nowe Studium mające być podstawą do zmiany planu, której chce deweloper. Projekt zmiany Studium zostaje oprotestowany przez mieszkańców w pierwszym i drugim wyłożeniu. Równolegle z drugim wyłożeniem Studium Prezydent Krzysztof Żuk organizuje antysmogowy panel obywatelski, którego rekomendacje mają być wiążące dla miasta. Rekomendacja panelistów dotycząca pełnej ochrony Górek przed zabudową zostaje zbagatelizowana, postanowienia panelu stają się jedynie propozycjami. W międzyczasie, dzięki pomysłowi architekta Bolesława Stelmacha, deweloper zmienia narrację: zaczyna promować ideę utworzenia parku i przekazania go Miastu za złotówkę.

W czasie wyborów samorządowych Prezydent obiecuje zorganizować referendum lokalne mające przesądzić o losie Górek. Zostaje ono zaplanowane na 7 kwietnia 2019 roku. Tymczasem TBV Investment już od Bożego Narodzenia prowadzi kampanię marketingową parku we wszystkich mediach i przestrzeni publicznej na skalę bez precedensu w historii Lublina. Wbrew obietnicom Prezydenta pytanie referendalne nie zostaje skonsultowane z Obrońcami Górek. Zarówno przedmiot referendum jak sama jego organizacja są zaskarżane przez mieszkańców. Zwierzęta Górek Czechowskich na prośbę Obrońców Górek zakładają niniejszą stronę.

KALENDARIUM

Już od lat pięćdziesiątych XX wieku teren Górek Czechowskich był wskazywany w planach zagospodarowania Miasta pod wielki, ogólnomiejski park krajobrazowy i rekreacyjny.

13 kwietnia 2000 – uchwalenie studium Lublina – Górki terenem chronionym przed urbanizacją – zobacz szczegóły

12 września 2000 – przetarg Agencji Mienia Wojskowego na sprzedaż Górek. Cena: 12,2 milionów zł (czyli ok. 10 zł za m2). Miasto miało prawo pierwokupu!

25 października 2000 – Echo staje się właścicielem (wiedziało, co kupuje – kupiło teren zielony zapisany w Studium do rygorystycznej ochrony przed procesami inwestycyjnymi)

2005 – na wniosek Echo Investment, Miasto zmienia plany zagospodarowania terenu (opracowanie: Jan Kamiński, przew. Rady Kultury Przestrzeni):

MPZP4_ESOCH

 

2005-2012 – próby Echo Investment zmiany planu w różnych wariantach. Zobacz więcej: lublin.naszemiasto.pl/tag/echo-invesmtent

M.in. w 2011 roku Rada Miasta zgadza się, aby Echo Investment zbudowało galerię handlową w południowo-zachodniej części Górek w zamian za 60 mln. zł na przebudowę skrzyżowania Solidarności-Sikorskiego-Ducha-Północna i za odsprzedanie miastu pozostałych 70 ha terenów poligonu za 7 mln zł (czyli za ich wartość z 2000 r.)

2012 – Echo Investment wycofuje się z uzgodnień po zapadnięciu decyzji o budowie konkurencyjnej galerii Tarasy Zamkowe

2016 – Urząd Miasta „odkupuje” od Echo Investment (w postaci roszczenia odszkodowawczego) 0,4 ha terenu Górek pod potrzeby drogi i ronda przy skrzyżowaniu al. Solidarności, ul. Sikorskiego oraz gen. Ducha. Cena: 4,5 mln zł (czyli 1125 zł za m2)

Marzec 2016 – Echo Investment sprzedaje teren firmie TBV. Cena: ok. 36,5 mln zł (czyli ok. 37 zł za m2). Nowy właściciel występuje z wnioskiem aby 30 ha terenu aktualnie przeznaczonego pod sport, rekreację i usługi – oraz dodatkowe ponad 12 ha terenu zielonego, przekształcić na zabudowę mieszkaniową.

Czerwiec 2016 – TBV przedstawia projekt eko-dzielnicy wg koncepcji pracowni NOVA (poniżej z lewej, kontury – Rada Kultury Przestrzeni):

2016_08_29_RKP_Gorki_Cz (8) NOVA   Page07 kadr

Czerwiec-wrzesień 2016 – TBV wycofuje się z dwóch południowo-wschodnich wierzchowin.

Wrzesień 2016 – Pracownia Stelmach i Partnerzy przedstawia własną koncepcję (powyżej z prawej – źródło: konferencja prasowa S&P).

Początek 2016 – Miasto rozpoczyna przebudowę skrzyżowania na al. Solidarności, ul. Sikorskiego oraz gen. Ducha na „własny” koszt. Wartość: ok. 65 mln zł

2011-2017Górki w działaniach Rady i Forum Kultury Przestrzeni

 

[W trakcie redakcji – przyp. Ślimak Winniczek]