NIE, bo w obecnym kształcie Górki są unikalnym dobrem nas wszystkich

Górki są unikalne w skali Polski. Można je porównać do “rodowych sreber” środowiska życia w Lublinie, bo stanowią jeden z nielicznych doskonale zachowanych przyrodniczo i krajobrazowo skrawków Wyżyny Lubelskiej z wąwozami i wierzchowinami. Pomijając trójmiejski Pomorski Park Krajobrazowy, chyba żadne miasto w Polsce nie posiada tak naturalnego i rozległego terenu zielonego blisko centrum.

Nie da się Górek zrekompensować, zastąpić nasadzeniami w pasach drogowych ani odtworzyć gdzieś indziej, bo o wartości tego obszaru decydują jednocześnie: rozległość, ukształtowania terenu, roślinność, zwierzęta i lokalizacja. Razem tworzą one niepowtarzalne połączenie przyrodniczo-krajobrazowe.

Wziąwszy to pod uwagę Górki w nienaruszonym stanie mogłyby być unikalnym walorem Lublina w skali Polski i Europy. Obrońcy Górek zwracają uwagę: „Co powiemy naszym dzieciom i wnukom, kiedy za 20-30 lat pójdziemy z nimi na Górki? Nie zrobi na nich wrażenia jedno z wielu osiedli. Będą dumni z tego, co niepowtarzalne i niemożliwego do stworzenia ludzką ręką.

 

Chomik Europejski