Zobacz Górki

Górki to niebezpieczny, zdegradowany i zdziczały śmietnik? Bzdura i czarny PR ludzi, dla których przyroda w mieście to tylko niewykorzystany…

Górki a przewietrzanie

Wbrew głoszonym przez orędowników zabudowy twierdzeniom budowa osiedli na Górkach ma istotne znaczenie dla przewietrzania całego miasta oraz dla warunków…

13 powodów, aby głosować na NIE

Głos na NIE w referendum to głos na TAK dla obowiązujących ustaleń planistycznych dobrych dla mieszkańców. Brak zgody na blokowisko,…

Referendum zgodne z ustawą o referendum?

Ustawa o referendum lokalnym nie wspomina, aby firmy komercyjne mogły prowadzić agitację referendalną. Ponadto, ustawa wymaga, aby rozstrzygnięcie mieściło się…

Jak wyjść z impasu w sprawie Górek?

Obrońcy Górek chcą konstruktywnego wyjścia z impasu Górek Czechowskich. Chcą, aby Górki lepiej służyły wszystkim mieszkańcom, były lepiej dostępne i…

A co Ty widzisz na Górkach?

Deweloperów i Obrońców Górek łączy świadomość „złotego interesu”, który można na Górkach zrobić. Ale Obrońcy chcą go dla wszystkich mieszkańców Lublina,…

Górki wiosną z drona

„Nazajutrz po tym jak na czacie czytelników Dziennika Wschodniego z prezydentem Lublina usłyszeliśmy, że Górki nie nadają się obecnie do…